Ahsoka i general Hera Sindula putuju u brodogradilišta Nove Republike i dolaze do neočekivanog otkrića.